Cenník služieb platný od 01.06.2018 pre fyzické osoby

Popis služby

 Jednorazový poplatok s DPH

Inštalácia nového pripojenia na technológii WiFi 5GHz ukončené káblom

50, 00 €

Pripojenie a nastavenie ďalších zariadení v domácnosti /pripojenie na dátove rozvody, pripojenie ďalšieho routra prípadne iných sieťových zariadení…/

10,00 €/hod

WiFi router s nastavením a montážou

25,00 €

Výjazd technického pracovníka – odôvodnený

Odôvodnený servisný zásah je úkon, ktorý je potrebné vykonať na zariadeniach vo vlastníctve spoločnosti Watel tak, aby bola služba pre účastníka plne funkčná. Je nevyhnutný pre poskytovanie služby a nebol spôsobený zavinením zákazníka.

0,00  €

Výjazd technického pracovníka – neodôvodnený

Neodôvodnený servisný zásah je úkon, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou so zariadeniami, ktoré patria poskytovateľovi alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria poskytovateľovi služby, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením zariadení, ktoré nepatria poskytovateľovi služby. (napr.zavírený počítač, nefunkčná sieťová karta, nesprávne nastavené IP adresy, nesprávna alebo neodborná konfigurácia zariadení, poškodené zariadenie…)

10,00 €

Zákazníkom objednaný servisný úkon

15,00 €/hod

Prenájom verejnej IP adresy

5,00 €

 

 Základné pripojenie pre bytových a firemných zákazníkov

Užívateľský program

Popis služby

Inštalačný poplatok

 Mesačný poplatok

BASIC

Prístupové rýchlosti:

5Mbps/2Mbps

FUP: 5GB denne/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti/

65, 00 €

6,99€/mes.

MINI

Prístupové rýchlosti:

12Mbps/6Mbps

FUP: 20GB denne/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti

50, 00 €

12,99€/mes.

STANDARD

Prístupové rýchlosti:

15Mbps/7,5Mbps

FUP: 40GB denne/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti

50, 00 €

16,99€/mes.

BUSINESS

Prístupové rýchlosti:

20Mbps/10Mbps

FUP: 60GB denne/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti

50, 00 €

24,99€/mes.

Užívateľský program „šitý na mieru“ – stanovenie ceny po vzájomnej dohode

Objednávka


Odoslaním formulára je spoločnosť Watel s.r.o. oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu, za účelom spracúvania objednávky v predzmluvných vzťahoch. ( právnym základom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)
V prípade, ak mate záujem o zasielanie noviniek spoločnosti WaTel s.r.o., je potrebný Váš súhlas. Celý text znenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre newsletter je uvedený tu.
Svojim súhlasom prehlasujete, že ste sa oboznámili aj s informačnou povinnosťou, ktorú nájdete tu

Objednávka pre verných


Odoslaním formulára je spoločnosť Watel s.r.o. oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu, za účelom spracúvania objednávky v predzmluvných vzťahoch. ( právnym základom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)
V prípade, ak mate záujem o zasielanie noviniek spoločnosti WaTel s.r.o., je potrebný Váš súhlas. Celý text znenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre newsletter je uvedený tu.
Svojim súhlasom prehlasujete, že ste sa oboznámili aj s informačnou povinnosťou, ktorú nájdete tu